เข้าชื่อใช้งานSuanrath in Facebookอานาชีด สวนรัฐ


PopUp MP3 Player (New Window)

บุคคล ออนไลน์อยู่ขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา0
mod_vvisit_counterเดือนนี้6
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา0
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด726353

เรามี: 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.160.172.223
 , 
Today: พ.ย. 30, 2015

Designed by:
Joomla Web Designer!
ห้องเรียนอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 04:26 น.

ห้องเรียนอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
คำขวัญของอาเซี่ยน
“One Vision, One Identity, One Community”
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม “
 
 
ตอนที่ 1 เรียนรู้…ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 2015
 
 
 
ตอนที่ 2 เรียนรู้…ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 2015
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
 
 

ตอนที่ 3 เพลงอาเซียน The ASEAN Way “วิถีของอาเซียน”

ความเป็นมาเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN)

ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ ร่วมกัน

เป้าหมายของอาเซียน

อาเซียนมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาคมอาเซียนมี“ความไพบูลย์ร่วมกัน โดยการพัฒนาคน ความสามารถ ในการแข่งขันทางเทคโนโลยี และความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ด้วยการก้าว ไปพร้อมกันและสรรค์สร้างอนาคต โดยอาศัยปัจจัยที่สำคัญจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิก อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่สร้างสรรค์ต่อความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี

กลไกบริหารของอาเซียน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาเซียนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว คือ กลไกการบริหารของอาเซียน ที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมของอาเซียนดำเนินไปอย่างเป็นผล กลไกที่สำคัญ ได้แก่

1.) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit )เป็น การประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาล และเป็นกลไกบริหารสูงสุดของอาเซียนในการกำหนดนโยบาย และแนวทางความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกัน มีกำหนดการประชุมเป็นทางการทุกปี

2.)การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM )เป็น การประชุมประจำปี เพื่อกำหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนข้อตัดสินใจเพื่อมอบนโยบายและโครงการ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดำเนินการต่อไป

3.)การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting:AEM)เป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีที่ดูแลและรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน

4.)การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะด้านอื่น ๆ (Other ASEAN Ministers’ Meeting)ซึ่ง จัดให้มีขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อเร่งรัดการทำงานของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การเกษตรและป่าไม้ การศึกษา สวัสดิการสังคม พลังงาน กฎหมาย สาธารณสุข แรงงาน สิ่งแวดล้อม การขนส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโทรคมนาคม เป็นต้น

5.)การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM )โดย แยกเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเมือง เศรษฐกิจและเฉพาะด้าน เช่น พัฒนาสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขนส่ง เป็นต้น

ความร่วมมือในอาเซียนที่สำคัญ ๆ ได้แก่

1)ความร่วมมือทางการเมือง

2)ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

3)ความร่วมมือเฉพาะด้าน สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

3.1)ความร่วมมือด้านพัฒนาสังคม สาธารณสุข การศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สตรี เยาวชน แรงงาน การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการสังคมและการพัฒนา กิจการพลเรือน กฎหมาย การพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน มูลนิธิอาเซียนHIV/AIDS SARS

3.2)ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสังคม ตำรวจอาเซียน อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การตรวจคนเข้าเมืองและการกงสุล การก่อการร้าย การค้ามนุษย์

3.3)ด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ

3.4)ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.5)ด้านสิ่งแวดล้อม

3.6)ด้านสิทธิมนุษยชน

อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner)

โดยสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนผ่านจากสภาวะแห่ง ความตึงเครียดและการเผชิญหน้า มาสู่สภาวะที่มีเสถียรภาพ ความมั่นคงและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จนกลายเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีบทบาทและพลังต่อรองในเวที การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทำให้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีหลายประเทศในโลกสนใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือ กับอาเซียนในฐานะคู่เจรจา (Dialogue Partner)ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนมีคู่เจรจา 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และ1กลุ่มประเทศ คือ สหภาพยุโรป รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศ คือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)โดยอาเซียนกับคู่เจรจาเหล่านี้จะมีการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในลักษณะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่และการประชุมระดับรัฐมนตรี

———————————————–

 

ข้อมูลอ้างอิง เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศwww.mfa.go.th
เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียนwww.aseansec.org

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 16:57 น.