หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เตรียมตัวพบกับ กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 26-28 พ.ย. 2561 @@คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการเปลี่ยนเสื้อกีฬาสี 2 ปีครั้ง ซึ่งครบกำหนดเปลี่ยนในปีนี้ @@ จึงเรียนแจ้งเบื้องต้นท่านผู้ปกครองสำหรับค่าเสื้อกีฬาสีดังนี้ครับ รายการค่าเสื้อกีฬาสีสำหรับน้องอนุบา
โดย : admin
อ่าน : 138
อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เตรียมตัวพบกับ

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

26-28 พ.ย. 2561

@@คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการเปลี่ยนเสื้อกีฬาสี 2 ปีครั้ง ซึ่งครบกำหนดเปลี่ยนในปีนี้ @@

จึงเรียนแจ้งเบื้องต้นท่านผู้ปกครองสำหรับค่าเสื้อกีฬาสีดังนี้ครับ

รายการค่าเสื้อกีฬาสีสำหรับน้องอนุบาล 250 บาท
และค่าเสื้อกีฬาสีสำหรับประถมและมัธยม 270 บาทครับ