หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
โดย : admin
อ่าน : 110
พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

อีกหนึ่งโครงการ สำหรับปีการศึกษา 2562
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
***************************
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ( เบื้องต้น ระดับชั้นป.1 - ป.4 )
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนประถมศึกษา
หลักการและเหตุผล :
การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มีคุณภาพจะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนของนักเรียนประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
ค่าใช้จ่าย 1200 บาท/เทอม
ขอขอบคุณที่เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นกับทางโรงเรียน เรายินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจดำเนินโครงการต่อไป
***********************
หมายเหตุ ระดับชั้นอนุบาล และ มัธยมศึกษา ( เรียนห้องแอร์ทุกห้องอยู่แล้ว )