เสาร์์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

เรียนปรับพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 6)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 )
เรียนปรับพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
เข้าชม 118  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
  
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 )
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
เข้าชม 118  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560